Gözlerinin rengini seç, xasiyyetini öyren

>>Boz

>>Qehveyi

>>Yaşıl

>>Qonur

>>Göy

>>Mavi

>>Qara