Hansı formada yatdığını seç, xasiyyetini öyren

>>Büzüşmüş formada yatıram

>>Qarnı üste yatıram

>>Beli üste yatıram

>>Böyrü üste yatıram