İstifade etdiyin qol saatının formasını seç, xasiyyetini öyren

>>Kvadrat

>>Dairevi

>>Üçbucaq

>>Düzbucaqlı

>>Qeyri-standart